Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2024
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024
DISPOZIŢIA NR. 1034
privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.02.2024
EXTRAS
 
 
Având în vedere raportul nr.77246/2024 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.02.2024, care se va desfășura on-line, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 
D I S P U N E:
 
 Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 29.02.2024, ora 10,00.
Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
 
 
 
 
                                           Emisă azi 22.02.2024
 
 
 
 
             PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL,
           Lia-Olguța VASILESCU                                       Nicoleta MIULESCU
 
 
 
 
     ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1034/2024
 
                               
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.02.2024, ora 10,00
 
 
 
 
 
49. Întrebări și interpelări
 
 
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


22/02/2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.