Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa Achiziții publice
    Licitaţie publică (reluare), pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Craiova, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, pentru punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Licitaţie publică (reluare), pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Craiova, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, pentru punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : Municipiul Craiova, codul fiscal 4417214, strada Târgului nr. 26, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact : Ştefăniţă Petroşanu.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat : Obiectul închirierii prin licitaţie publică (reluare), pe o perioadă de 10 ani, îl constituie terenurile situate în Craiova, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, pentru punerea în funcţiune a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice,  identificate în Documentaţia de Atribuire.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire : Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire : Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26, judeţul Dolj.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Târgului nr. 26, Serviciul Patrimoniu, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor : 04.03.2022.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor : 14.03.2022, ora 9:45.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. Târgului nr. 26, la registratura Primăriei.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : 1 (unu).

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 14.03.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26.
  2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei : Tribunalul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail : inregistraredosare.dj@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.02.2022.

15/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.