Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2024
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.02.2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.02.2024
DISPOZIŢIA NR.760
privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 12.02.2024
EXTRAS
 
 
          Având în vedere raportul nr.46572/2024 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 12.02.2024, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b şi alin.5 lit.a², art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 
D I S P U N E:
 
 
 Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 12.02.2024, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.02.2024, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
     
 
                                                                                                          Emisă azi 06.02.2024
 
 
             PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL,
        Lia-Olguța VASILESCU                             Nicoleta MIULESCU
 
 
                                                                        
 
 
ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.760/2024
 
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.02.2024, ora 10,00
 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii contractării unei finanțări rambursabile externe, în vederea finalizării unor obiective de investiții de interes local
 
 
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


06/02/2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.