Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.08.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.08.2023
DISPOZIŢIA NR.4125
privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2023
EXTRAS
 
 
Având în vedere raportul nr.286979/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 31.08.2023, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 
D I S P U N E:
 
 
 Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 31.08.2023, ora 10,00.
Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.08.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
                     Emisă azi 24.08.2023
 
 
 
 
             PRIMAR,                      SECRETAR GENERAL,
           Lia-Olguța VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU
 
 
 
 
            
     ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4125/2023
                                      
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2023, ora 10,00 
 
 
 
35. Întrebări și interpelări
 
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


25/08/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.