Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2024
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 29.03.2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 29.03.2024

DISPOZIŢIA NR.1470
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 29.03.2024, ora 10,00

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.131351/2024 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 29.03.2024, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 29.03.2024, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 29.03.2024, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi  27.03.2024


ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1470/2024
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.03.2024, ora 10,00

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata mandatului
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2021 referitoare la aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Dan-Mircea Mirea


28/03/2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.