Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2024
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 06.03.2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 06.03.2024

DISPOZIŢIA NR.1130
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 06.03.2024, ora 10,00
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.93916/2024 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 06.03.2024, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 06.03.2024, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 06.03.2024, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 04.03.2024

 

PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                               Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1130/2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.03.2024, ora 10,00

 

Punctul 1 modificat

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectul de investiţii “Instalarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, în cadrul unităţilor medicale - Spital Municipal Filantropia-aflate în locaţiile din Str.Filantropiei, nr.1, str.Nicolae Titulescu, nr.40 şi str.Sărari, nr.28’’
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Instalarea de noi capacitati de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul unităţilor medicale - Spital Municipal Filantropia-aflate în locaţiile din Str.Filantropiei, nr.1, str.Nicolae Titulescu, nr.40 şi str.Sărari, nr.28’’ și a cheltuielilor legate de acesta, în vederea depunerii de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia pentru finanțare, în cadrul Fondului pentru Modernizare
3. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre unitatea administrativ-teritorială Municipiul Craiova și unitatea administrativ-teritorială Județul Dolj, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare str.Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


04/03/2024

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.