Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.12.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.12.2022

DISPOZIŢIA NR.10095

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.210388/2022 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 07.12.2022, ora 10,00;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 07.12.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 07.12.2022, ora 10,00, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 29.11.2022

 


PRIMAR,                          SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU


Anexa la Dispoziția nr.10095/2022

 


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.12.2022, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind privind aprobarea proiectului: „Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie” in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalicesti, Investiția specifică: I1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


05/12/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.