Acte utile
Consultare publică
Contact
Utile »
Zona Metropolitană Craiova
Zona Metropolitană Craiova
Publicat: 1 octombrie 2014, 19:48, Actualizat: 22 iunie 2017, 10:07

Zona Metropolitană Craiova

Infiintarea Zonei Metropolitane Craiova

Sub aspectul legalitatii, asociatia de dezvoltare intercomunitara “Zona Metropolitana Craiova” se infiinteaza în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, ale Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005.

In baza Hotararii Consiliului Local Craiova nr. 297/27.11.2008 a fost aprobata asocierea municipiul Craiova cu cinci unitati administrative din zona sa de influenta.

 

Zona Metropolitană Craiova – Populaţie şi suprafaţă

Numărând 356544 locuitori, Zona Metropolitană Craiova reuneşte 54% din întreaga populaţie a judeţului Dolj (660544).

Cu o suprafaţă de 149862 ha, Zona Metropolitană Craiova reprezintă 20% din suprafaţa totală a judeţului Dolj (741400 ha).

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritoriala componenta

Baza legala de asociere

1.Craiova

HCL nr. 297/27.11.2008

2.Filiaşi

HCL nr. 6/31.01.2013

3.Segarcea

HCL nr. 2/30.01.2013

4.Almăj

HCL nr. 15/27.09.2012

5.Brădeşti

HCL nr. 17/14.03.2013

6.Breasta

HCL nr. 297/27.11.2008

7.Bucovăţ

HCL nr. 20/17.09.2012

8.Calopăr

HCL nr. 7/27.02.2013

9.Cârcea

HCL nr. 5/30.01.2014

10.Coşoveni

HCL nr. 12/29.03.2013

11.Coţofenii din faţă

HCL nr. 5/30.01.2013

12.Ghercesti

HCL nr. 297/27.11.2008

13.Işalniţa

HCL nr. 14/25.09.2012

14.Malu Mare

HCL nr. 4/28.01.2014

15.Mischii

HCL nr. 297/27.11.2008

16.Murgaşi

HCL nr. 5/11.03.2009

17.Pielesti

HCL nr. 297/27.11.2008

18.Predeşti

HCL nr. 35/15.10.2008

19.Simnicu de Sus

HCL nr. 297/27.11.2008

20.Teasc

HCL nr. 2/19.02.2009

21.Terpeziţa

HCL nr. 3/26.10.2012

22.Tuglui

HCL nr.9/10.07.2012

23.Vârvoru de Jos

HCL nr. 18/27.04.2012

24.Vela

HCL nr. 3/31.01.2014


Populaţie şi suprafaţă - Zona Metropolitană Craiova

Unitatea administrativ teritoriala

Nr. locuitori

Suprafaţă (ha)

Craiova

269.506

8.141

Filiaşi

16.900

9.973

Segarcea

7.019

12.008

Almăj

1.974

2.736

Brădeşti

4.431

6.307

Breasta

3.906

4.520

Bucovăţ

4.213

8.264

Calopăr

3.723

9.198

Cârcea

3.424

3.272

Coşoveni

3.237

4.239

Coţofenii din Faţă

1.904

2.417

Gherceşti

1.690

5.004

Işalniţa

3.770

3.201

Malu Mare

3.780

2.940

Mischii

1.760

5.201

Murgaşi

2.508

9.973

Pieleşti

3.609

6.560

Predeşti

1.905

4.351

Şimnicul de Sus

4.627

8.143

Teasc

3.253

4.754

Terpeziţa

1.673

6.684

Ţuglui

2.834

3.870

Vârvoru de Jos

2.955

10.786

Vela

1.943

7.320

Total

356.544

149.862

 

Obiective

Asocierea vizeaza urmatoarele obiective:

- configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului;

- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;

- dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia;

- elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Craiova;

- initierea, promovarea si derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrata a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv si atenuarea discrepantelor de dezvoltare între localitati, prin:

- îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia si a întregii zone metropolitane;

- dezvoltarea, modernizarea si îmbunatatirea serviciilor publice;

- dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare;

- regenerarea functiunilor si activitatilor care au contribuit în timp la construirea prestigiului în regiune;

- dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale;

- îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului;

- atragerea unui numar cât mai mare de investitii private în vederea dezvoltarii durabile a zonei metropolitane si a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun.

- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finantare nationale si internationale, respectiv a Programelor Operationale Regional si Sectoriale în cadrul carora administratiile publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca si solicitanti.