Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Calendar Evenimente
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE
Publicat: 11 iunie 2021, 09:19, Actualizat: 2 iulie 2021, 11:51

FORMULARE

Pentru persoane juridice:

1. Anexa 2 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

2. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

3. Anexa 3 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

 

Pentru persoane fizice:

4. Anexa 1 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

5. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care este suma ce trebuie înscrisă la „Nivelul taxei datorate/lună”?

11 lei/persoană, taxă aprobată prin HCL 183/2021

 

Ce sumă trebuie să se achite în total?

Suma care trebuie să se achite se calculează înmulțind numărul de persoane cu taxa de 11 lei și cu numărul de luni în care se locuiește efectiv la adresa respectivă

 

În cazul în care la adresă, timp de 2-3 luni nu locuiesc decât două din cele trei persoane declarate, cum se completează în declarația de impunere?

Se completează declarația de impunere pe anul 2021 cu numărul de persoane, respectându-se formula de calcul din declarație, astfel se înmulțește numărul de persoane cu taxa de 11 lei/lună/persoană cu numărul de luni în care se locuiește efectiv la adresa respectivă, iar în momentul în care persoanele nu mai locuiesc la acea adresă, se vine cu o nouă declarație rectificativă cu noul număr de locatari.

 

Cu câte luni trebuie să completăm cererea pentru anul acesta? Dacă o completez și o trimit acum, pentru câte luni pun la calcul? O să trebuiască să completăm formularul acesta anual? Si ce se va întampla cu taxa de salubrizare plătita odata cu întreținerea la asociație, va dispărea?

Aceasta declarație de impunere se completează până la data de 30 august și este valabilă permanent, până la modificările apărute în ceea ce privește numărul de persoane sau statutul juridic al imobilului sau al persoanei.

Calculul se face începând cu luna iulie, pana la 31 decembrie 2021.

Începând cu 1 iulie nu se va mai plăti la asociațiile de proprietari contravaloarea serviciului de salubrizare.

Se poate face plata anticipat pentru câte luni doriți.

 

O să fim nevoiți să completăm și să trimitem acest document anual?  Cu ce lună începem calculul pe acest an, deci câte luni trebuie să plătim pe anul 2021? Ce se întamplă cu taxa pe care acum o plătim la asociație?

Declarația de impunere se completează până la data de 30 august și este valabilă permanent, până la modificările apărute în ceea ce privește numărul de persoane sau statutul juridic al imobilului sau al persoanei.

Calculul se face începând cu luna iulie, pana la 31 decembrie 2021.

Începând cu 1 iulie nu se va mai plăti la asociațiile de proprietari contravaloarea serviciului de salubrizare.

 

Cum pot plăti bătrânii sau oamenii care nu au acces la internet și cum pot depunde declarațiile?

În primul rând, craiovenii trebuie să știe că declarațiile de impunere a taxei de salubrizare se pot depune până la data de 30 august 2021. 

Persoanele care nu au acces la internet pot depune declarația de impunere și să efectueze plata taxei speciale de salubrizare la următoarele puncte de lucru ale Direcției de Impozite și Taxe:

-punct de lucru Calea Bucureştinr. 51C (Piaţa centrală) în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele 08:30 – 16:00 şi miercuri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru str. Mitropolit Firmilian nr. 14, de luni până vineri, între orele 08:30 – 16:00;

-punct de lucru Craioviţa Nouă(Bulevardul Oltenia Bl. 65A1- parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru Brazdă (Str. Doljului nr. 37, Bl. G4, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru Rovine (Str. Nicolae Iorga nr. 31, Bl. E1, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru 1 Mai (Str. Independenței nr. 12, Bl.7, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00; 

-punct de lucru Lăpuș (str. Calea București nr. 137, Bl. T6, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de lucru Stadion „Ion Oblemenco” (B-dul.Știrbei Vodănr. 36), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru Direcția de Asistență Socială (str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 16:00, începând cu data de 1 iulie 2021.

-punct de lucru Primăria Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26 – Centrul Multifuncțional, în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele08:30 – 16:00 şi miercuri, între orele 08:30 – 18:00.

 

11 lei/luna/persoana: Intră aici și copii minori?

se plătește de către toate persoanele care locuiesc la adresa respectiva, indiferent de vârstă.

 

Taxa de 11 lei/luna/persoană ce reprezintă?

Taxa de 11 lei este taxă specială din punct de vedere fiscal și reprezintă costul prestării serviciului de ridicare a gunoiului și este defalcată astfel: 9 lei taxă distinctă pentru deșeuri reziduale, 2 lei taxă distinctă pentru deșeuri reciclabile.

 

Taxa de salubrizare plătită până acum la asociație, odată cu întreținerea va dispărea?

Da

 

Cum rămâne cu cei care au achitat anticipat taxa de salubrizare pentru 2021?

Persoanele care au plătit în avans își vor primi banii înapoi, pe baza de cerere, după 01.07.2021, când se va emite ultima factura data de SC Salubritate Craiova. Cererea o puteti trimite pe craiovacurata@yahoo.com.

 

Cei care am plătit în avans taxa de salubritate la taxe și impozite ce facem? Cum se procedează? Trebuie să mai completăm formularul?

Formularul trebuie completat si trimis. Cât despre taxa platita la Salubritate in avans, veti primi banii înapoi, pe baza de cerere, după 01.07, când se va emite ultima factura data de SC Salubritate Craiova. Cererea o puteti trimite pe craiovacurata@yahoo.com.

 

De ce nu se poate plăti prin "debit direct" din cont (fără timp pierdut întârzieri și bătaie de cap) .

S-au intreprins demersurile pentru a intra în procedura de a achita taxa prin debit direct la instituțiile de credit și se va comunica în mass media când procedura va fi finalizată.

 

În condițiile în care taxa de salubrizare se calculează în funcție de numărul de persoane:

a) Asta înseamnă că fiecare membru al familiei va primi un set de pubele?

Răspuns: Pentru o familie cu cel putin 3 membri la adresa respectivă, se repartizează un set de pubele (negru, galben, albastru). În cazul în care, numărul membrilor familiei este mai mare de 3 persoane, se poate solicita suplimentarea  cu pubele pentru deseurile menajere reziduale printr-o cerere scrisă formulată către Iridex Group Salubrizare întocmită de către proprietarul imobilului, în care se va menționa numărul membrilor care locuiesc la adresa respectivă.În cazul în care se depășește capacitatea pubelelor pentru deșeurile menajere reciclabile, deșeurile reciclabile se pot pune și în saci sau alte recipiente, pe care operatorul le va ridica în același timp cu pubela de reciclabil.

b) Care este numărul minim de persoane/familie de la care putem solicita un set suplimentar de recipiente/un recipient mai mare pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere?

Răspuns: La adresa respectivă, operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, prin mărirea numărului de recipiente pentru deșeurile reziduale,atunci când numarul persoanelor este egal sau mai mare decât 4.

c) Ce trebuie să fac pentru a primi un recipient mai mare/mai mic pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere?

Răspuns:  Pentru a primi un recipient mai mare sau mai mic pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere, este necesarsă se formuleze o cerere scrisă către Iridex Group Salubrizare, întocmită de către proprietarul imobilului, în care se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresă.

Unde se poate plăti?

-punct de lucru Calea Bucureştinr. 51C (Piaţa centrală) în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele 08:30 – 16:00 şi miercuri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru str. Mitropolit Firmilian nr. 14, de luni până vineri, între orele 08:30 – 16:00;

-punct de lucruCraioviţa Nouă (Bulevardul Oltenia Bl.65A1- parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru Brazda (Str. Doljuluinr.37, Bl. G4, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru Rovine (Str. Nicolae Iorganr.31, Bl. E1, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucru 1 Mai (Str. Independenței nr. 12, Bl.7, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00; 

-punct de lucru Lăpuș (str. Calea București nr.137,Bl.T6, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;

-punct de lucru Stadion „Ion Oblemenco” (b-dul.Știrbei Vodănr. 36), de luni până vineri, între orele 08:30 – 18:00;

-punct de lucruDirecția de Asistență Socială (str.Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter), de luni până vineri, între orele 08:30 – 16:00, începând cu data de 1 iulie 2021.

-punct de lucruPrimăria Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26 – Centrul Multifuncțional, în zilele de luni, marţi, joi şi vineri, între orele08:30 – 16:00 şi miercuri, între orele 08:30 – 18:00.

 

Mandat poștal – Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă taxa specială de salubrizare;

PLATA ON LINE – prin intermediul paginii web www.Ghiseul.ro;

b. Plata cu ordin de plată. Datele beneficiarului plății sunt următoarele:

Beneficiar: Municipiul Craiova,

Banca: Trezoreria Municipiului Craiova,

Cod fiscal beneficiar – 4417214,

Contul IBAN RO08TREZ29121360206XXXXX

 

Dacă din motive personale plecam din tara și trebuie sa ne scădem de la întreținere dar avem plătit anticipat se mai pot recupera bani si cum?

Da, se recuperează banii prin completarea unei cereri de restituire care poate fi depusă la Direcția de Impozite și Taxe împreună cu o nouă declarație de impunere rectificativă în care să se completeze zero persoane la adresa imobilului