Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Calendar Evenimente
Informaţii publice »
Comunicate
Un nou pas important în demersul de a deveni un Oraș Verde!
Publicat: 13 decembrie 2019, 20:09, Actualizat: 13 decembrie 2019, 20:42

Green City Action Plan – „GCAP”.

Un nou pas important în demersul de a deveni un Oraș Verde!

O nouă sesiune de ateliere interactive a fost organizată, în perioada 10-12 decembrie, la Centrul Multifuncțional Craiova, pentru identificarea și prioritizarea obiectivelor specifice care vor fi incluse în Raportul de Evaluare Tehnică, din cadrul Planului de Acțiune Orașe Verzi pentru Municipiul Craiova - Green City Action Plan – „GCAP”.

 

Evenimentul a fost structurat pe parcursul celor trei zile, astfel:

• Marți, 10 decembrie: întalnirea cu grupurile de tineret, care au împărtărtășit ideile și preocupările referitoare la situația existentă a municipiului și îmbunătățirea acesteia prin prisma obiectivelor specifice GCAP;

• Miercuri, 11 decembrie: întalnirea cu o serie de părți interesate precum reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai unor instituții publice, experți din sectorul public și privat, cu scopul de a prioritiza obiectivele formale și a stabili problemele care trebuie abordate în GCAP, pe baza raportului de evaluare tehnică;

• Joi, 12 decembrie: întalnirea a dat ocazia părților interesate de a stabili obiectivele strategice și viziuna asupra Orașului Verde, pentru fiecare dintre sectoarele prioritare, pentru care se vor propune soluții în următoarea fază a GCAP.

Atelierele de lucru au fost împărțite pe 4 grupuri de lucru și au vizat urmatoarele sectoare:

•    Grup 1: Energie, clădiri și industrie;

•    Grup 2: Transport și planificare urbană;

•    Grup 3: Calitatea mediului și resurse;

•    Grup 4: Apă, apă uzată și deșeuri


Atelierele de lucru au reunit părțile interesate pentru a le prezenta analiza realizată până în prezent și de a obtine opiniile și ideile lor cu privire la direcția pe care trebuie să o abordeze GCAP, precum și identificarea obiectivelor strategice. Totodată, evenimentul a fost o dezbatere constructivă pentru alegerea obiectivelor importante care vor influența viitorul comunității, pornind de la cifrele existente și oportunități pentru a soluționa o serie de probleme legate de starea mediului (apă, aer, sol, deșeuri), transport public, conservarea energiei și reabilitarea termică a clădirilor.

Planul de Acțiune Orașe Verzi „GCAP” face parte din cadrul proiectului Orașe Verzi implementat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și acoperă o gamă largă de provocări urbane legate de mediu. Este conceput pentru a ghida orașele prin intermediul a 4 faze principale - de la stabilirea unui Nivel de referință Orașe Verzi, dezvoltarea unui Plan de acțiune Orașe Verzi până la implementarea și raportarea progreselor și a rezultatelor. Metodologia ce stă la baza acestui plan de acțiune a fost elaborată de către BERD împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ("OCDE") și cu Consiliul Internațional pentru Inițiative Locale în Sectorul de Mediu ("ICLEI").