Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
Lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă persoanelor juridice şi fizice
Publicat: 5 aprilie 2021, 14:57, Actualizat: 5 aprilie 2021, 15:01

Lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 rep, privind statutul deputaților și al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu                                                                                                                                                                 

 

 

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj

(Puncte)

1

Asociația Macedonenilor din România

2188/06.01.2021

70,75

2

Partidul PRO ROMÂNIA

100831/03.06.2019

60,25

 

În termen de 7 (șapte) zile calendaristice  de la data afişării listei pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cei interesaţi pot depune contestaţii la Registratura  Primăriei Municipiului Craiova.