Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Asociaţii de proprietari
Asociaţii de proprietari
• Situaţie atestate retrase ale administratorilor de imobile la 30.01.2018
• Situaţia cu persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobil şi persoane juridice autorizate pentru activitatea de administrare imobile 30.01.2018
• Situaţia cu asociaţiile de proprietari din Craiova
• Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2017
• Situaţie cu persoanele fizice cărora le-au fost retrase certificatele de atestare în funcţia administrator de imobile
• Regulament de infiintare organizare si functionare a asociatiilor de proprietari/locatari
• Tipizate
• Legislaţie