Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2021
Achiziții publice - 2021
• Achizitie publica de produse: ”Echipamente IT(laptopuri si imprimante laser monocrom A4 Wi-fi)” pentru dotarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19
• Achizitie paravane din PVC echipate cu PANEL PVC 24mm - 20 buc
• Achizitie "Gel de maini dezifectant 500 ml"
• Achiziție publică: “Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului - componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova”, cod SMIS 127944
• Achizitie publică de servicii: Servicii de verificare a documentaţiilor de proiectare cu specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru componenta ”Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații ( Etapa 1, Faza 1 +Etapa 1, Faza 2)” – ”Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova – MOTRIC T1” cod SMIS 129159
• Anulat - Achizitie de servicii: „Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii la “Servicii de printare, împlicuire documente pentru contribuabili: decizii de impunere, informare cu privire la modalităţile de achitare a impozitelor şi taxelor locale, transport plicuri la operatorul poştal, scanare ulterioară a confirmărilor şi trimiterilor returnate, transport final al acestora la sediul DIT şi operaţiuni finale”
• Atribuita - Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Anulat - Achizitie - „Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor”
• Specificatii tehnice privind achizitia de produse promotionale
• Anulata - „Servicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe şi a altor sume cuvenite bugetului local, efectuate cu carduri de plată prin intermediul terminalelor P.O.S. la ghişeele de plată” si „Servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul bancar (SNEP)”
• Anulat - Achizitie materiale promotionale
• Atribuita - Specificatii tehnice pentru servicii expertiză tehnică judiciară – specialitatea topografie cadastru – expert asistent Dosar nr.1262/63/2020