Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
Achiziții publice - 2020
• Achizitie publica de servicii: „Servicii de verificare in anul 2020 a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice ”
• Achizitie servicii pentru informarea si publicitatea proiectului "Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 25 m", cod SMIS 2014+127873