Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Verificare tehnica de calitate a documentelor de proiectare cu verificatori tehnici atestaţi elaborate în vederea realizării lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului : „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie- Grădiniţa cu programn prelungit „Elena Farago” inclusiv Creşa nr.8”, cod SMIS 126160
Publicat: 4 iulie 2019, 15:09, Actualizat: 4 iulie 2019, 15:12
Documente ataşate:
Publicat: 4 iulie 2019, 15:10
Publicat: 4 iulie 2019, 15:10
Publicat: 4 iulie 2019, 15:10