Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2022
  Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 10.02.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 10.02.2022
 
DISPOZIŢIA NR.5515

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.25348/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 10.02.2022, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data  de 10.02.2022, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10.02.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi  03.02.2022

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5515/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.02.2022, ora 10,00

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Punctul 3 modificat

 1.  

Punctul 12 modificat

 1.  

Punctul 15 modificat

 

1. Amendamente  pct. 3 - Cezar Mihail Dragoescu, Cosmin Nicu Teodorescu, Lucian Bernd Sauleanu, Eduard Alexandru Circeag, Manuel Borţoi
2. Amendamente pct.3 - Razvan Diaconu, Aurelia Filip
3. Amendamente pct. 3 - Cosmin Coratu, Aurelia Filip
4. Amendament pct. 3 - Lucian Costin Dindirică

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „O Şansă la Viaţă”-FIV” referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022, unor cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si  statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț si modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.