Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Calendar Evenimente
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2021
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data 06.07.2021
Publicat: 2 iulie 2021, 08:17, Actualizat: 6 iulie 2021, 13:13
DISPOZIŢIA NR. 5627

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.112918/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 06.07.2021, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data  de 06.07.2021, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 06.07.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

Emisă azi  01.07.2021

 

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5627/2021

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.07.2021, ora 10,00

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții-Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova

  1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

  1.  

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unui bun care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova

  1.  

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, la nivelul municipiului Craiova

 

NOTA DE RECTIFICARE - a erorii cu privire la rezultatului votului exprimat de consilierii locali la punctul 4 aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Craiova din data de 06.07.2021 referitor la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, la nivelul municipiului Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

          Nicoleta MIULESCU