Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2020
Iulie 2020 - Strategia Locala pentru Tineret a municipiului Craiova pentru perioada 2020 - 2025
Publicat: 15 iulie 2020, 11:14, Actualizat: 17 iulie 2020, 13:29
Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul "Strategia Locala pentru Tineret a municipiului Craiova pentru perioada 2020 - 2025"
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 14.08.2020, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.
Documente ataşate:
Publicat: 17 iulie 2020, 13:29
Publicat: 15 iulie 2020, 13:48
Publicat: 15 iulie 2020, 11:21
Publicat: 15 iulie 2020, 11:21
Publicat: 15 iulie 2020, 11:21