Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă ordinară in data de 27.06.2019
Publicat: 21 iunie 2019, 08:08, Actualizat: 25 iunie 2019, 12:06

DISPOZIŢIA NR.5362

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

      În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.06.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

     

Puncte peste ordinea de zi:     

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018     

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica”

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea remuneraţiei lunare a administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea remuneraţiei lunare a  administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea remuneraţiei lunare a administratorului R.A.T. SRL.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundaţiei Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a VII-a.
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”.
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii,  situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.3.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.3.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.19.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.12.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.9.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.11.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.18.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.5.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.102/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.12.
 28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor pieţe volante în municipiul Craiova.
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren şi a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 31. Proiect  de hotărâre  privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unui imobil, în vederea înfiinţării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”.
 32. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire a negocierii vânzării terenului în indiviziune, proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124.
 33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestaţiei dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.49, aferent blocului 29A.
 34. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestaţiei dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.53, aferent blocului 29B.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Pro M și D S.R.L.
 37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. M&G Good Food S.R.L.
 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Liacom S.R.L.
 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova şi Telekom România Communications  S.A.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren şi reglementare în zona str.Stejarului-str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicţiei de construire şi stabilirea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei-str. Constantin Lecca-str. Pictor Oscar Obedeanu-aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3.
 45. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                              Emisă azi 20.06.2019