Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Servicii online
Propuneri/Sesizări
Primăria »
Viceprimari »
Adrian Cosman
Viceprimar Adrian Cosman

Atribuții delegate:

a.     coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova şi Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Civilă;

  1. coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea serviciilor publice de interes local:

1.     S.C. Termo Craiova S.R.L.;

2.     S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;

3.     S.C. Salubritate Craiova S.R.L

c.      coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

1.     Filamonica „Oltenia” Craiova

2.     Opera Română Craiova

3.     Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova;

4.     Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe;

5.     Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova;

6.     Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;

7.     Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova.

d.    conducerea, coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, hotărârilor consiliului local, dispoziţiilor primarului, în calitate de preşedinte/vicepreşedinte în comisiile de specialitate desemnate prin dispoziţie a primarului sau hotărâre a consiliului local;

e.      participarea şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de comisia municipală pentru aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001;

f.    participarea şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de comisia municipală pentru aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, modificată prin Legea nr.247/2005;

g.     propunerea criteriilor de performanţă profesională ale funcţionarilor publici din subordine, în vederea evaluării anuale;

h.    propunerea  sancţiunilor disciplinare pentru personalul din subordine;

i.       urmărirea îndeplinirii prevederilor hotărârilor consiliului local în domeniile delegate;

j.       îndeplinirea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă;

k.     organizarea primirii, distribuirii şi semnării corespondenţei aferente domeniilor de activitate delegate, cu excepţia avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute de lege, aflate în competenţa exclusivă a primarului;

l.       iniţierea, prin direcţiile de specialitate, a proiectelor de hotărâri pentru domeniile delegate ;

m.  luarea măsurilor pentru organizarea audienţelor în domeniile delegate şi verificarea modul de realizare a acestora;

n.    îndeplinirea oricăror atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de consiliul local sau de primar.