Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.09.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.09.2022

DISPOZIŢIA NR. 8950,
modificată de DISPOZIŢIA NR.8971/2022

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

Având în vedere raportul nr.151846/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, în data de 05.09.2022, ora 12,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 05.09.2022, ora 12,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 05.09.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin Serviciul Administraţie Publică Locală și Direcția Relații Publice și Management Documente vor lua măsuri în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Emisă azi 30.08.2022

 

PRIMAR,                              SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                        Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8950/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.09.2022, ora 12,00

Punctul 1 peste ord. de zi

Punctul 2 peste ord. de zi

 

1. Depunerea jurământului de către dl.Florescu Marinel, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


01/09/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.