Site vechi

Primaria Craiova

Site-ul oficial al Primariei Municipiului Craiova

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
Împotriva refuzului se poate depune reclamaaie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor de aplicare ale Legii nr. 544/2001, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public. Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este întemeiata sau nu;
d) în cazul în care reclamatia este întemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr. 544/2001.
Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daunele morale si/sau patrimoniale.
Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxele de timbru.